[Pháo Hữu] Chương 5


Author: Phấn Hồng Đậu Hoa Hương Phường

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki

Character: YunJae

Categories: Ấm áp văn, hiện đại, H, ngược luyến, cường công cường thụ, có bối cảnh hiện thực đồng tính, HE

Read More »

[Pháo Hữu] Chương 4


Author: Phấn Hồng Đậu Hoa Hương Phường

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Hoa Sát, Tiểu Nương Tử

Character: YunJae

Categories: Ấm áp văn, hiện đại, H, ngược luyến, cường công cường thụ, có bối cảnh hiện thực đồng tính, HE

Read More »

[One-shot] Hey Junsu!


Title: Hey Junsu!

Author: zelshamada

Translator: Shiro

Fandom: TVXQ

Pairing/Characters: Ximin/Minsu.

Rating: PG

Warnings: Pretty pretty bad drawing *hugs the palm tree anyway*; stick!Changmin.

Genre: Romance, fluff.

N/A: Set when Changmin was is Hawaii.

Summary: Changmin sent Junsu a picture; the soulmates got it first, of course, even if they can’t see the real message in it.

Link gốc: http://neverdeadend.livejournal.com/5834.html

Đã có sự đồng ý của tác giả.

Read More »