[Thông báo] Về mục Pass


Update (26/4/2013)

Beta nó bảo nếu làm như vậy thì ác quá (ta cũng nghĩ vậy T___T) nên ta thay đổi một chút nha :D

Với người hay comt hoặc like cho ta: Khi xin pass sẽ gửi thẳng.

Với người không hay comt hoặc like cho ta: Khi xin pass chỉ cho gợi ý.

Ta thấy thế là hợp lý lắm rồi :) Bởi vì pass nhà ta không khó (theo lời beta), chỉ hơi khó cái Đúng Người thôi~ Mà lúc ta gặp pass nhà người ta thì ta chẳng bao giờ xin cả^^ Toàn tự giải cả thôi :”3 Bí lắm mới xin đó~

Đây là lần update cuối cùng nhá :3 Ta không đổi ý nữa đâu^^

Read More »