6 thoughts on “Katsubou no Manazashi (Chapter 4)

  1. Em ấy không có gay đâu bạn trai em ấy mới gay =)))
    Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều lắm vì đã edit bộ này :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s