One thought on “Overdose (Chapter 3)

  1. Chika à tui thực lòng thấy Gou tốt hơn thằng k.h.ố.n kia gấp ngàn lần :'( Ngủ lang với gái còn tùy tiện nghĩ rằng em sẽ luôn luôn yêu hắn nữa chứ :(( Mặc dù biết kết cục rồi nhưng vẫn siêu ức chế :'(

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s