4 thoughts on “Tonari no Jijou (Chapter 2)

  1. AAAAA~~~ iu quá nha~~~ có linh cảm Shirai làm thụ (~ ̄▿ ̄)~
    p/s: *ôm ôm nhóm/người dịch* em hóng chap nha! nhóm/người dịch cố lên //( ^ ▿ ^)// *bung lụa*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s