2 thoughts on “Tonari no Jijou (Chapter 3)

  1. e hèm….. nhóm ơi~ nguyên dàn hình của chap 3 này bị bể hết r kìa nhóm ơi~
    hjx hjx làm mình mới coi bộ này đang đến đoạn gây cấn, cao trào mà thấy chap này hình bể hết mood tụt như tụt dây xích lun ak…… >.<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s