12 thoughts on “Tiger & Bunny dj – Kiss & Kiss (Oneshot)

  1. H đâu H đâu rồi, mình còn cứ tưởng mạng nhà mình chậm nên load không được nữa chứ, thiệt tình luôn ~ nhưng mà cảm ơn vì đã dịch truyện nhez~ mình thích BunnyTiger lắm luôn~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s