4 thoughts on “Tiger & Bunny dj – Heart (Oneshot)

  1. Chú tê gờ, đừng tự ngược mình làm gì TTvTT trả tim cho thằng keo kiệt đó đi :v tui tặng chú cả xe tim của tui luôn đó :v

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s