13 thoughts on “Kuroko no Basket dj – [AoKaga] Aomine-kun and Kagami-kun and the End of Summer (Oneshot)

  1. *cảm thấy nhức răng* đầu năm đầu tháng, đừng bắt tui tốn tiền đi nha sĩ vì 2 anh =___= *đi pha nước muối súc miệng*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s