14 thoughts on “Kuroko no Basket dj – [AoKaga] Courtesan AU (Oneshot)

  1. =.= dù nó rất nồng đậm tình cảm nhưng ta vẫn không thích nam kĩ, vì có cảm giác bạn uke không hoàn toàn trong sạch với bạn công *dẫu môi*
    Ta rất truyền thống, thích 1×1, càng thích hai bên chung thủy cả về tình cảm và thân xác!!!!!!!!!!!!!!!

    • Thân phận nam kĩ thì sao được quyền đòi hỏi trong với sạch được hả nàng :'(

      Ta thì không quan tâm đến vụ đó lắm, ta chỉ cần tình cảm của thụ luôn hướng về mình công thôi là đủ rồi :3

    • Ây dà, thím nỡ lòng nào nghĩ theo hướng như vợi :v Phải tạo hình ảnh tốt với Baka thì lúc mang về mới dễ mần =)))))))))))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s