21 thoughts on “[19 Days] 1 -> 10

  1. Minh nghi tac gia bo nay bi cuong FrancexUK cua Hetalia ah. ban uke mat mui va tinh cach tsun y het ban UK luon :v

  2. Dâm à, kéo quần là phải nắm 2 bên hông dựt xuống mới thấy toàn bộ những thứ cần thấy, kéo như anh chưa xem được mông nữa là bị thằng Bạo bép vào mặt rồi =))))

  3. Đọc đi đọc lại truyện này n lần vẫn thích
    Ôi tới khi nào chúng nó mới đc tình cảm ntn ;___;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s