27 thoughts on “[19 Days] 11 -> 20

  1. pic 9 yêm thấy áo Dâm Dâm có hình trái tim và mũi tên sang bên trái TvT
    pic 10 yêm thấy 2 anh chuẩn bị làm j nhau và 1 anh zai k mặc đồ nhưng vẫn tự tin sải bước :v

  2. Thấy miẹ :-0 rảnh cày lại mà dờ mới thấy bức “cho sức mạnh” với cảnh ẻm đó đứng ngoài đảo có vấn đề :-0

  3. Cái cuối đằng xa có phải Tan Jiu không =))) cái cha bên cạnh có cái đen đen trên tóc trông như mặt nạ của Old Xian :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s