[19 Days] 51 -> 56


Bức 56 là bức gần đây nhất tác giả Old Xian đăng lên weibo của mình (ngày 26/11/2014) và đến hôm nay thì mình vẫn chưa thấy có bức nào mới về 19 Days cả :3 Mình sẽ lên weibo của tác giả mỗi ngày để kiểm tra và khi nào có bức mới mình sẽ dịch ngay cho mọi người nhé ^________^ Giờ thì xin mời mọi người thưởng thức 6 bức mới nhất của tác giả Old Xian :x

51.1 51Read More »