[19 Days] 61 -> 62


Credit (edit qt) 61

62

Advertisements

59 thoughts on “[19 Days] 61 -> 62

  1. Bạn dâm não phẳng à =.= toàn gây phiền phức cho bạn bạo lực, đảm bảo bức sau đó là bị bạn bạo lực tẩn cho một trận T.T

    • Ngay trước toàn lớp mà bị troll vậy thì nhục lắm luôn ý =)))))) Thế nào thằng dâm cũng bị tẩn thôi =))))))) Cũng tại nó khoái ăn đậu hủ thằng bạo lực quá mà =))))))

  2. Uổng công mình vừa thầm khen hai thằng này chất lừ, nhìn ảnh cuối bựa nhân thế rứa! Chỉ muốn quay lại 3 phút trước để đập bản thân một trận =))))

  3. mỗi khi đọc 1 chap em cứ nghĩ là sẽ không thể bựa hơn được nữa cho đến khi đọc chap sau

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s