Kuroko no Basket dj – [AoKaga] Nếu Kagami-kun Là Học Sinh Trường Touou


0 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Note: cái câu “tôi hết sức rồi” là lời tác giả :3 Ý là đáng lẽ phải vẽ thêm cả cảnh H nữa nhưng lười quá nên thôi =)))))))))))))))))))))

 

18 thoughts on “Kuroko no Basket dj – [AoKaga] Nếu Kagami-kun Là Học Sinh Trường Touou

  1. Hắc hắc lần này tới em Kaga chủ động làm quen anh Ao thấy mắc cười ghê XD
    Cơ mà chưa bao lâu thì anh nắm quyền chủ động. Tác giả chơi ác ghê, làm em nó bị nghẹn :(

  2. Mày thuộc về ai? Hỏi khôn v~ về tác giả chứ ai :v (và tụi tui nữa =)))))) lỡ tg nổi hứng vẽ allkaga mà bossu suốt nhày lăm le kéo chờ chực “cắt anh bạn nhỏ” thì chú xác định nhé =))))))))))))))))))))

  3. lười đúng lúc ghê =_=”, cái mà chúng ta cần là cảnh H mà lại lười thế thì…… thôi kệ đi, để đầu trên mây vs chuyện đấy trong đầu cũng đc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s