17 thoughts on “[19 Days – Cosplay Version] i-kaguya赫夜

  1. Haha cái câu đó la Tsuki làm ha.nhìn cos khá la đẹp nhưng m thì k thích hình cos mấy,vì m thấy các bạn k cos dc hết nhân vật.thôi thì xem anime hay manga là ok rùi :D

  2. tứt nhiên là cos không bằng hàng thật nhưng mà vẫn cảm thấy thiếu thiếu =]]

    p/s: lần đầu zô cmt mặc dù đã đọc chùa n lần :'( chưn thành cảm ơn và xin lỗi ;)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s