11 thoughts on “[Art] Phản ứng của tui khi xem pic 65 của 19 Days

  1. Hắc hắc, hình dạng nàng có vẻ giống ta, tóc dài, đeo kính ^^
    Cơ mà khi đọc phần này ta hông có phản ứng mạnh mẽ như nàng nha, đọc tới khúc Tiểu Bạo cho tiểu Dâm một phát, ta ôm bụng lăn ra cười XD

    • Quăng lap rồi sao up truyện lên được hả =))

      Tui vẽ xấu lắm chả có khiếu khiếc gì đâu =))

Leave a Reply to Gió'ss BRs Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s