28 thoughts on “[19 Days – Cosplay Version] dianqie666

  1. Mình thấy hai bạn này giống chụp hình lấy form rồi sau đó photoshop toàn tập, nhìn như hình 3D :3. Nhưng dù sao thì vẫn đẹp và có vẻ thích hợp hơn ver của hai anh kia ^^.

  2. Coi hoài và đã biết rồi mà vấn thấy không thể tin nỗi 2 mé này là nữ :'( đm pts thần thánh TTvTT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s