[Thông báo khẩn cấp]


Hiện giờ thì mình đang rất loạn vì không hiểu sao page Rùa Bò Team trên FB lại vướng phải tình trạng không vào được!!!! Những người nằm trong ban quản trị page thì vẫn vào được bình thường nhưng toàn bộ những người khác thì hoàn toàn không thể tìm ra page Rùa Bò Team.

Nếu ai có cách giải quyết thì có thể giúp team mình được không? Chân thành cảm ơn mọi người!

Update: Đã fix được rồi nhé mọi người T_T Mừng quá điiiiiiiii T___T