133 thoughts on “[19 Days] 81 -> 82

  1. Lúc em Bạo lật đật leo lên giường sọt quần dzô thì ngó xuống mới thấy hàng nóng đang lên nòng. Mặc quần dzô sẽ lộ tẩy đang cất giấu vũ khí trái phép (đi tù chết cha nga!).
    Thế thì thôi tuột mẹ nó quần lấy mền che chứ còn biết làm gì. Nước cuối cùng phải nhá máy cho em gái bé nhỏ khỏi chạy vô trông cảnh tượng hãi cmn hùng, ám ảnh suốt quãng đời làm em gái còn lại.
    Còn em Dâm thì cần gì phải hỏi, ngó qua thấy hết tình hình hiện tại của em Bạo nên hợp tác chặn cửa em út toàn diện là hiểu rồi.
    Thành ra cuối cùng mới được cái cảnh hiếm hoi hai đứa đỏ mặt chung.
    P/s: Có vẻ Bạo khổ dâm, phỏng mà cương, chấm ba chấm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s