22 thoughts on “[19 Days] Quảng cáo Hwawei

  1. có khi nào mai ra trang 88 bả vẽ luôn cái điện thoại chà bá vào luôn OAO

  2. Vãi cả điện thoại =))))))))))) Nhìn cái điện thoại thế ko biết mấy ”mình” mới khiêng nỗi đây =)))))))))))))))))) Old Xian bá đạo vl =)))))))))))))

  3. Đọc nương theo cốt truyện này mà quên mất Old Xian là mẹ của Bạo và Dâm. Lúc thấy Bạo vs Dâm xuất hiện có chút shook :v

    • Đang nghĩ ý tưởng cho pic 88 ấy mà =)) Hiu hiu tui cũng muốn biết ổng đang nghĩ gì trong đầu ;;v;;

  4. thằng tạc mao, chắc thằng kia râm tặc =)))) mục đích của trang truyện này là pr cho 2 thằng Dâm Bạo thôi chứ giề :v làm nhớ câu chuyện “3 người chung một cái áo” của Tan Jiu =))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s