[19 Days] Quảng cáo Hwawei


*Chương này không nằm trong mạch truyện chính của 19 Days, gọi là chương đặc biệt cũng được. Nó nằm trong series Bộ phận quảng cáo của Tuần san Mạc Tinh, nói tóm gọn lại là series Old Xian và Tan Jiu vẽ quảng cáo để kiếm tiền á =))))))))

16.1

Read More »