21 thoughts on “Kuroko no Basket dj – [AoKaga] Untitled

  1. Moé thằng bán than kia :v anh đúng là đứa không hiểu phong tình =)))))) tui mới thấy cái dou Than thèm thịt bò không phải thịt hổ =))))))))

  2. tui chẳng đọc knb cũng chẳng bít cp này mà thấy cũng lọ mọ zọ đọc thì phải thốt lên 1 câu là *vãi cả trans* :)))))))))

    • Đâu có trans đâu =))))))) Thấy tui không để credit là hiểu luôn rồi ha =))))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s