4 thoughts on “[Bé Mèo Con và Cô Chó Già Của Tôi] Chương 3

  1. Bộ này dễ thương lắm luôn <3 <3 nhưng mà cũng buồn thấy mệ ;;;v;;; thiệt lòng tui không thích cái kiểu nét vẽ dễ thương mà truyện thì đáng thương thế này ;;;v;;; đọc méo biết khóc hay cười :v nhưng mà lần nào cũng cắm đầu vào đọc rồi…………..

    • Truyện này thuộc dạng vừa đắng vừa ngọt ;;v;; Nên tui cũng đau nhòng lắm~~~ :((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s