3 thoughts on “[Bé Mèo Con và Cô Chó Già Của Tôi] Chương 6

    • Cô chó già rồi nên cứ thích suy nghĩ sâu xa làm người ta buồn gần chớt luôn hà :'(

  1. moé~~~~~~~~~“ TT^TT đọc muốn khóc ý~~~~~~~~~~ làm tui nhớ đến Tun Tun nhà tuiiiiiiiiiii cũng 15…………….. TT^TT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s