24 thoughts on “[Bé Mèo Con và Cô Chó Già Của Tôi] Chương 12

  1. ư ư ư ư ư~ ;;;;;^;;;;;
    đang định comt cái đoạn Sanyi sủa con gà đáng yêu thế…
    khóc rồi khóc rồi :(((((((((((

  2. Khóc thật, khóc thật. Cứ liên quan đến động vật là không kìm nổi mà ;; w ;;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s