17 thoughts on “Kuroko no Basket dj – [AoKaga] Untitled 4

  1. Anh đã tiến hoá thành cấp độ nguy hiểm mà tỏ ra ngu à =))))))) hãy trả cho tui Baka chong xáng thánh thiện lại đây ;;;;;;v;;;;;;; nhưng thế này cũng được =))))))))

  2. Cẩm hường vầy bảo sao tuôi chả quắn quéo suốt ;;;v;;;
    Klq nhg nhìn chúng nó tuôi cũng muốn có gấu ;;;v;;;

  3. Á há há há ahokaga của bổn cung trở lại rồi … Á khặc khặc khặc khặc….. Iu chúng nó quá đi… Iu bò quá đi…. Tks bò nhìu nha… Giới thiệu cho ta mấy nhà dịch ahokaga nữa đi~~~~~

  4. “Thằng À Hố kia…. Bố mày đã tính tới bước này rồi, sao mày ngu thế?!” – Bakagami’s thâm tâm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s