Kuroko no Basket dj – [AoKaga] Untitled 4


English Version: http://kagamiuke.tumblr.com/post/72594718690/they-realize-their-own-feelings-too-well-but

0

1

2

3

4

5

6

Aho đúng là Aho :v

Baka thì hôm nay có vẻ không hề baka chút nào =))))))))))))))

Advertisements

16 thoughts on “Kuroko no Basket dj – [AoKaga] Untitled 4

  1. Anh đã tiến hoá thành cấp độ nguy hiểm mà tỏ ra ngu à =))))))) hãy trả cho tui Baka chong xáng thánh thiện lại đây ;;;;;;v;;;;;;; nhưng thế này cũng được =))))))))

  2. Cẩm hường vầy bảo sao tuôi chả quắn quéo suốt ;;;v;;;
    Klq nhg nhìn chúng nó tuôi cũng muốn có gấu ;;;v;;;

  3. Á há há há ahokaga của bổn cung trở lại rồi … Á khặc khặc khặc khặc….. Iu chúng nó quá đi… Iu bò quá đi…. Tks bò nhìu nha… Giới thiệu cho ta mấy nhà dịch ahokaga nữa đi~~~~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s