16 thoughts on “Kuroko no Basket dj – [AoKaga] Tỏ tình

  1. =.= oát????
    Ta không chịu không chịu không chịu, ta muốn ngọt ta muốn H chứ ứ muốn phũ *cào tường*

  2. Đoạn đầu hường phấn hoa lá thế kia mà :))))).,,, thế bất nào lại là nổi da gà ??? Phải là nhào vào ôm nhau thắm thiết chứ… Thặc là…. :))))) …. Ta chả biết ns j nữa.. Thôi thì cảm ơn rồi ôm nàng sưởi ấm vậy :”>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s