10 thoughts on “[Bé Mèo Con và Cô Chó Già Của Tôi] Chương 22

  1. Mập mập ta không biết chơi trốn tìm… Nhưng thích chơi cái trò nhặt đồ vặt ấy…. Có lần ném đồ thật xa rồi ham chơi chạy bén mất.. Trở về vẫn thấy hắn ngồi chờ nguyên mổt chỗ………. Khi đó cũng nghĩ mình chơi cũng nhanh nên ko tội lỗi mấy… Đọc cái này lại xót cái nhanh đó quá a

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s