Happy Birthday Tan Jiu


4d8b0b03gw1es48njwccjj20ku0tmwgw

Vào ngày 15/5/2015 (cũng chính là hôm nay), Tan Jiu đã up một bức hình vẽ Tôn Cảnh kèm theo lời nhắn: “Ồ de! Tui lại lớn thêm một tuổi rồi!” Đồng thời Moss nhà ta cũng hứng chí share lại và nói rằng: “Nếu mà post này có bài share trên mười nghìn thì tôi sẽ liên hệ người ta để yêu cầu xuất bản Their Story thành từng tập một luôn (khỏi cần quan tâm ba cái vụ xét duyệt này nọ).

Nguồn: http://www.weibo.com/u/1300957955
_____________________________

Moss rõ troll mà…

Dù sao thì cũng chúc mừng sinh nhật chuỵ, Tan Jiu ///v\\\