[Bộ Phận Quảng Cáo Của Tuần San Mạc Tinh] Chương 34


50.1

61

Nói chung Không Không Hồ (Empty Fox, Space Fox; Cáo Không Gian, Cáo Rỗng) là một cái app cho phép người dùng trao đổi những đồ vật mình không xài nữa, đây là link App Store: https://itunes.apple.com/us/app/kong-kong-hu-shi-shang-nu/id908946675?mt=8

Tóm lại là cái app này rất được các chuỵ em cuồng mua hàng online ưa chuộng :v