[Bộ Phận Quảng Cáo Của Tuần San Mạc Tinh] Chương 34


50.1

61

Nói chung Không Không Hồ (Empty Fox, Space Fox; Cáo Không Gian, Cáo Rỗng) là một cái app cho phép người dùng trao đổi những đồ vật mình không xài nữa, đây là link App Store: https://itunes.apple.com/us/app/kong-kong-hu-shi-shang-nu/id908946675?mt=8

Tóm lại là cái app này rất được các chuỵ em cuồng mua hàng online ưa chuộng :v

14 thoughts on “[Bộ Phận Quảng Cáo Của Tuần San Mạc Tinh] Chương 34

  1. :v vãi cả nghiện mua bán :v cơ mà có cảm giác 2 bạn nhân vật chính trong chap lần này như Tôn Cảnh với Thu Đồng ấy nhỉ :))))

  2. chả mấy khi thấy có đợt k có anh giai nào mà toàn gái :)))) mà chả mấy khi k thấy mặt 3 ông trong quảng cáo :)))))))

  3. Nhìn chung là 3 đứa nó chuyển sang nghề soạn đồ chuyển phát ngoài không gian rồi =]]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s