16 thoughts on “[Ma Can Và Đại Nãi] Chương 5

    • Anh chồng này là M điển hình chắc lun r` mờ =))))))
      Cơ mà ta tưởng nàng đang thi chớ? Sao rảnh thế này, độ comt còn thường xuyên hơn ta =..=

  1. Bạn Can rất tỉnh và duyên, cớ sao cứ oánh bạn ấy quài~
    nhưng trong cơn đau lại có cơn sướng, Can M!

  2. Cặp này càng nhìn càng yêu, càng nhìn càng cưng, càng nhìn càng muốn đánh chết a~~ ///^///

  3. Thím Can bị đánh đến ngu, mà ngu rồi lại làm trò ngơ để bị đánh => lại ngu. Ôi 1 vòng tuần hoàn luẩn quẩn cho thím :))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s