8 thoughts on “[Bé Mèo Con và Cô Chó Già Của Tôi] Chương 24

  1. Nhà mình cũng nuôi con mèo đen do mèo nhà mình sinh ra nhưng mà con đen ấy lớn lên cũng nhát người lắm, lại cũng hay cào vs phá ;-; mèo đen đặc điểm chung vậy à?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s