8 thoughts on “[Bé Mèo Con và Cô Chó Già Của Tôi] Chương 25

  1. Phải chi ông tổ của nhà tui được như này… nó vừa mới cào tui thêm vài nhát chỉ vì không cho nó ra ngoài ;_; mà phải tại tui, trời đang mưa mà ;_;

    • Còn tui thì nó đòi leo lên người, nhảy không tới bám vào cái giò tui rồi cào nguyên đường luôn ._.

      • Cậu nhà tôi thì luôn leo lên ngay bên đầu sau đó dựa vào người cô tui mới chịu ngủ, còn nếu như lỡ ngủ quên ở chỗ khác thì khuya cũng sẽ chui lên chỗ gối cô tui và dựa vào .__.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s