[Bé Mèo Con và Cô Chó Già Của Tôi] Chương 26


00 0

12

3 4 5 6

Tui cũng có một lần như vậy, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa biết nó đang ở chỗ nào…

21 thoughts on “[Bé Mèo Con và Cô Chó Già Của Tôi] Chương 26

  1. có một lần, hồi em còn nhỏ, em về nhà, mở cửa và chạy đến ngồi cạnh con chó của mình. Lúc đó nó đang ngủ, em gọi nó, nhưg dù em có gọi đến trào cả nước mắt, nó vẫn không tỉnh dậy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s