8 thoughts on “[Bé Mèo Con và Cô Chó Già Của Tôi] Chương 28

  1. nhìn chữ nghéo chà bá của nàng gia chỉ có thể liên tưởng đến 1 cú cào -_- cơ mà cái khúc rồi mình sẽ về nhà chứ đọc nghe bùi ngùi ghê hên là chưa có khóc =]]]]]] túm lại là thanks và yêu Bò nhiều <3 :* S2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s