[Ma Can Và Đại Nãi] Chương 9


0 10

11

Thím Can ghê quá, tự làm bụng kêu ọt ọt được để dụ cưng Nãi =)))))))))))))

4 thoughts on “[Ma Can Và Đại Nãi] Chương 9

  1. Liếc sơ hình đầu tiên cứ tưởng Nãi nói tiếng Nhật :)))))
    Mà cute thật, ad ơi còn đoạn P/s của tác giả có ý nghĩa gì vậy?
    Ah mà, TEMMMMMM, lần đầu cmt và đc tem nhỉ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s