13 thoughts on “[Bộ Phận Quảng Cáo Của Tuần San Mạc Tinh] Chương 45

  1. Tui cứ tưởng aladin chứ, vừa ”tội” OLd vừa mắc cười cái bản mặc tỉnh ruồi của ổng . Ngôn trong không còn lời nào để nói :v là để diễn giải chương này. Riết sao tui thấy hình như bất cứ thứ gì xảy ra trong cái tòa soạn này đề là bình thường đến bất bình thường ấy ~ ( ”’ v ”’ ) ~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s