13 thoughts on “[Bộ Phận Quảng Cáo Của Tuần San Mạc Tinh] Chương 47

  1. ta cười… ta cười rồi lại cười nhưng chả bik cười vì cái j` ?? :v

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s