[Bộ Phận Quảng Cáo Của Tuần San Mạc Tinh] Chương 49


79.1

79
Làm màu dễ sợ =))))))))))))))

Quẹt thẻ mà làm như đánh card game không bằng =))))))))))))

13 thoughts on “[Bộ Phận Quảng Cáo Của Tuần San Mạc Tinh] Chương 49

  1. T cá cái này là hàng của Old Xian :))) vừa ảo vừa ngầu, xài thẻ thanh toán mà như chơi magic card ế :)))

  2. +Hôm nay bả mặc áo!?
    +Bạn rồng tsundere xuất hiện
    +Màu mè kinh , quẹt thẻ như chơi game ấy.
    Bất quá, tui … thích ~^3^~<3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s