17 thoughts on “Diamond no Ace dj – [ChrisSawa] Sawamura to Chris-senpai Ichaichashiteru Dake no Hon

      • Đùa chứ lắm lúc tui ghen tị vs thằng Bakamura này lắm vì Chris là mẫu đần ông lý tưởng trong lòng tui =)) Đến Bitch Queen Miyuki còn vì Chris mà phũ cả bé Mei cơ mà =))) Đúng kiểu ngu si hưởng thái bình, nhất thằng nhỏ =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s