[Bộ Phận Quảng Cáo Của Tuần San Mạc Tinh] Chương 51


82.1 82

83 84

Cuối cùng thì Tan đứng thứ nhất, Old đứng thứ nhì :v

21 thoughts on “[Bộ Phận Quảng Cáo Của Tuần San Mạc Tinh] Chương 51

  1. Méo hiểu sao lúc đầu tui đã đọc thành “đứng trần truồng” :)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s