11 thoughts on “[Bộ Phận Quảng Cáo Của Tuần San Mạc Tinh] Chương 52

  1. Hình chibi của old đáng yêu ghê *lăn lộn*
    Cơ mà bác old ở trong đó thì mị lấy chuyện đâu mà đọc >”<~

  2. Là Xian hay là Tan jiu vẽ nhỉ, khúc đầu nhìn giống Xian, phần chibi lại thấy giống phong cách Tan Jiu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s