6 thoughts on “Diamond no Ace – [ChrisSawa] Untitled 1

  1. “Anh sẵn sàng vứt bỏ tất cả để dang đôi tay ôm đón lấy em” =)))))))) ⊙△⊙b

  2. Thấy dòng chữ “đã được sự đồng ý của tác giả” mỹ lệ voãi :)))))))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s