Diamond no Ace – [ChrisSawa] Untitled 1


Artist: http://easternbunny.tumblr.com/

Nguồn: http://easternbunny.tumblr.com/post/119491226158/chrisawa-brooklyn-nine-nine-parody/

Đã có sự đồng ý của tác giả

*Đọc từ trái sang phải

Credit (Bò) tumblr_noohhuH9Dd1qkbtz7o1_1280

tumblr_noohhuH9Dd1qkbtz7o2_1280 tumblr_noohhuH9Dd1qkbtz7o3_1280 tumblr_noohhuH9Dd1qkbtz7o4_1280

“Vì em, anh sẵn sàng vứt bỏ tất cả.” =))))))))))))))

6 thoughts on “Diamond no Ace – [ChrisSawa] Untitled 1

  1. “Anh sẵn sàng vứt bỏ tất cả để dang đôi tay ôm đón lấy em” =)))))))) ⊙△⊙b

  2. Thấy dòng chữ “đã được sự đồng ý của tác giả” mỹ lệ voãi :)))))))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s