5 thoughts on “[Bộ Phận Quảng Cáo Của Tuần San Mạc Tinh] Chương 53

  1. xíu nữa là sót mất rồi :mồ hôi:
    một ngày mình phài vào nhà mấy bạn vài lần mới yên tâm được *blush*

  2. hình như ở ảnh đầu em thấy giống cảnh Bạo tập bóng rổ thì phải???????????? phải ko ta O_o

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s