16 thoughts on “Diamond no Ace dj – Papa Mochi & Nhóc Eijun (Comic – Part 1)

  1. ôi tôi hạnh phúc quá, cái đôi cha con này là quá chuẩn rồi~ chờ đợi sự xuất hiện của đội trưởng đẹp trai

    • Tetsu nhân vật phụ nên lâu lâu xuất hiện 1 lần, mà mỗi lần xuất hiện đều làm con người ta sốc =))))))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s