Diamond no Ace dj – Papa Mochi & Nhóc Eijun (Comic – Part 1)


Credit (Bò)

tumblr_n6wuo2aMmU1rxo83mo1_540

tumblr_n6wuo2aMmU1rxo83mo2_1280

tumblr_n6wuo2aMmU1rxo83mo3_1280

tumblr_n6wuo2aMmU1rxo83mo4_1280

tumblr_n6wuo2aMmU1rxo83mo5_1280

tumblr_n6wuo2aMmU1rxo83mo6_1280

tumblr_n6wuo2aMmU1rxo83mo7_1280

tumblr_n6wuo2aMmU1rxo83mo8_1280

16 thoughts on “Diamond no Ace dj – Papa Mochi & Nhóc Eijun (Comic – Part 1)

  1. ôi tôi hạnh phúc quá, cái đôi cha con này là quá chuẩn rồi~ chờ đợi sự xuất hiện của đội trưởng đẹp trai

    • Tetsu nhân vật phụ nên lâu lâu xuất hiện 1 lần, mà mỗi lần xuất hiện đều làm con người ta sốc =))))))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s