7 thoughts on “[Bé Mèo Con và Cô Chó Già Của Tôi] Chương 37

  1. nói thiệt lúc mới biết mấy e giống này mình cũng nghĩ s mặt nó đù đù s s ấy :)))) mà tự nhiên nhìn riết thấy cute mún chớt :(

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s