Diamond no Ace dj – Papa Mochi & Nhóc Eijun (Comic – Part 6)


Credit (Bò)

tumblr_nkzcs3anI41rxo83mo1_500

tumblr_nkzcs3anI41rxo83mo2_540

tumblr_nkzcs3anI41rxo83mo3_540

tumblr_nkzcs3anI41rxo83mo4_400

tumblr_nkzcs3anI41rxo83mo5_400

tumblr_nkzcs3anI41rxo83mo6_1280

tumblr_nkzcs3anI41rxo83mo7_500

tumblr_nkzcs3anI41rxo83mo8_1280

tumblr_nkzcs3anI41rxo83mo9_1280

tumblr_nkzcs3anI41rxo83mo10_1280

Yêu nhau mà không đến được với nhauuuuuuuu =)))))))))))

8 thoughts on “Diamond no Ace dj – Papa Mochi & Nhóc Eijun (Comic – Part 6)

  1. Tetsu-san =)))))))))) anh có thấy nhột không anh =)))))))))))) sao không rủ thêm Jun-san qua làm bóng đèn chung cho có đôi có cặp =))))))))))))))))

  2. Tetsu là một cái bóng đèn cỡ lớn. Chuyên nghiệp đến độ không biết mình là bóng đèn luôn. 2 anh còn khổ dài dài~

Leave a Reply to MP_byeon Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s