16 thoughts on “[Bộ Phận Quảng Cáo Của Tuần San Mạc Tinh] Chương 55

  1. làm người ta tưởng quảng cáo tai nghe, thôi cái này cũng đk
    mong Old sớm làm tiếp cho Sony

  2. ú ù, bik ngay là quảng cáo, mỗi lần làm quảng cáo là lại đc hưởng cả đống gei của old, cơ mà làm thêm cho bên sony đi, ta thích cặp đó lắm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s